Layihə

“Qəzet bolluğu heç kimə jurnalistikanı gözdən salmaq haqqı vermir”

ƏMƏKDAR JURNALİST İLYAS ADIGÖZƏLLİ: “JURNALİSTİKADA JANRLAR BİR ƏLİN BARMAQLARI KİMİDİR,HƏRƏSİNİN ÖZ YERİ, ÖZ ÜSTÜNLÜYÜ VAR”

3.05.12 ...1950-ci illərin əvvəlləri idi. Ölkə müharibədən qələbə ilə çıxsa da, onun gətirdiyi problemlərdən qurtula bilməmişdi. Bizim kəndə kitab, qəzet çətin gəlirdi. Yeganə məlumat mənbəyimiz radio idi. Kəndin elektrik dirəklərinə xüsusi metaldan hazırlanmış radio bənd edilmişdi. Səhər saat 6-dan gecə saat 12-yədək susmasa da, nədənsə insanları heç bezdirmirdi. Gah SSRİ-nin mərkəzi Moskvanın, gah Gürcüstanın paytaxtı Tibilisinin radio verilişlərini səsləndirirdilər. Ən çoxu da Azərbaycanın

Mollanəsrəddinçilik təliminin dərsləri

“MOLLA NƏSRƏDDİN” JURNALI AZƏRBAYCAN XALQININ ƏN BÖYÜK İSTİQLAL KİTABI KİMİ

24.04.12 Məlum olduğu kimi, böyük demokrat yazıçı və görkəmli ictimai xadim Cəlil Məmmədquluzadənin (1869-1932) redaktorluğu ilə iyirmi beş il ərzində fəaliyyətini böyük uğurla Tiflisdə, Təbrizdə və Bakıda davam etdirən məşhur “Molla Nəsrəddin” dərgisi ilə Azərbaycanda milli satirik mətbuatın və tənqidi-realist ədəbiyyatın əsası qoyulmuşdur. Geniş mənada türk-müsəlman dünyasının birinci satira jurnalı kimi “Molla Nəsrəddin” Şərq ölkələrində də satirik mətbuatın və ədəbiyyatın, demokratik ictimai fikrin inkişafına ciddi təkan vermişdir. Şərq aləminə satira günəşi ilk dəfə “Molla Nəsrəddin”dən doğmuşdur. Məhkum Şərqin oyanışı, dirçəlişi və istiqlalı

“İrəli”nin media ilə münasibətləri hər zaman yüksək səviyyədə olub”

İCTİMAİ BİRLİYİN MƏTBUAT XİDMƏTİNİN RƏHBƏRİ NƏZAKƏT ƏLİYEVA QURUMUN KİV-lə ƏLAQƏLƏRİNİ DAHA DA GÜCLƏNDİRMƏYƏ ÇALIŞDIĞINI BİLDİRİR

19.04.12 Ölkənin aparıcı gənclər təşkilatlarından olan “İrəli” İctimai Birliyi 2005-ci avqustun 26-da yaradılan “İrəli” Ümumrespublika Gənclər Hərəkatının əsasında meydana gəlib. “İrəli” Ümumrespublika Gənclər Hərəkatı 3 illik fəaliyyəti boyunca sıralarında 6 mindən çox Azərbaycan gəncini birləşdirərək ölkənin ən fəal təşkilatlarından

“Molla Nəsrəddin” jurnalı və dövri mətbuata münasibət məsələsi

19.04.12

Jurnalistika IV hakimiyyət rolunda

18.04.12

10 yaşlı “Hərbi And” qəzeti:vətənpərvərliyin və ordunun təbliği yolunda

13.04.12

Çağdaş mətbuatımızda Qarabağ mövzusu:yazıçı-jurnalist Ziyəddin Sultanovun qələmində

12.04.12 Müasir Azərbaycan jurnalistikasında özünəməxsus yeri olan, qələmi və istedadı, ən ümdəsi yaradıcı şəxsiyyəti ilə nüfuz qazanmış ziyalılarımızdan biri də Ziyəddin Sultanovdur. O, 1960-cı illərin ikinci yarısından mətbuat aləminə addım atıb. Həmin vaxtlar Ağdam rayonunda dərc olunan “Lenin yolu” qəzetinin səhifələrində ilk qələm təcrübələrini çap etdirib, qəzetin nəzdində fəaliyyət göstərən ədəbi dərnəyin fəal üzvlərindən olub. Sonralar bu həvəs, bu istedad onu Bakı Dövlət

“QHT-media əlaqələrinin indiki vəziyyəti ümumən normal sayıla bilər”

GƏNCLƏR TƏŞKİLATLARI MİLLİ ŞURASI MƏTBUAT XİDMƏTİNİN RƏHBƏRİ ORXAN ƏLİ:“İŞ PROSESİNDƏ JURNALİSTLƏRƏ SADƏCƏ BİR MEDİA İŞÇİSİ KİMİ YOX, DOST KİMİ YANAŞMAQ MƏNİM ƏSAS PRİNSİPİMDİR”

11.04.12 Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurası aparıcı gənclər təsisatı olaraq, gənclərinin yeganə konfederativ strukturu, əməkdaşlıq mərkəzi, gənclər qurumlarının əlaqələndiricisi və gənclərin beynəlxalq inteqrasiyasının təşkil edən qurumdur. Hazırda Milli Şura öz ətrafında 71 təşkilatı birləşdirir. ARGTMŞ 1997-ci ildən Avropa Gənclər Forumunun həmçinin, Türk Dünyası Gənclər Birliyinin üzvüdür. 2002- ci ildən BMT- nin İqtisadi və Sosial Şurasının məşvərətçi statuslu, 2004- cü ildən İslam Konfransı Gənclər Forumunun təsisçisi və tam hüquqlu üzvüdür. Milli Şuranın nümayəndələri Avropa Gənclər

“İstiqlal” qəzeti İsmayıl Qaspiralı haqqında

10.04.12 Həmişəyaşar ideyaları və fədakar fəaliyyəti ilə adını türk tarixinə əbədi həkk etdirmiş, Rusiya müsəlmanlarının məktəb, mətbuat, mədəni həyatında, təfəkkür tərzində dəyişiklik, dönüş yaratmış İsmayıl Qaspiralı (1861-1914) Avrasiya materikinin, Afrika qitəsinin müxtəlif ölkələrinə səyahət etmiş, səfərləri ilə bağlı çox sayda əsər qələmə almışdır. Çar mütləqiyyəti, sonralar sovet rejimi onu “panislamist”, “pantürkist” adı ilə gözdən salmaq, unutdurmaq üçün dəridən-qabıqdan çıxsalar, missionerlər, qatı rus millətçiləri, şovinistlər, milli satqınlar onu düşmən elan etsələr də, vəfatından sonra da – bu dəfə ölümsüz ideyaları ilə türk ellərini

Satirik publisistikamızın 106 yaşlı bayraqdarı

“MOLLA NƏSRƏDDİN” JURNALININ MİLLİ MƏTBUATIN İNKİŞAF YÖNÜNÜ MÜƏYYƏN EDƏN ÖRNƏK ƏNƏNƏLƏRİNƏ VƏ MOLLANƏSRƏDDİNÇİLİK TƏLİMİNİN ƏSASLARINA BİR BAXIŞ

6.04.12

Dəyişməz funksiyaların dəyişən texnologiyası

5.04.12

Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə Dövlət Dəstəyi Fondu jurnalistlərin ümidlərini doğruldur

APARICI KİV RƏHBƏRLƏRI KİVDF-NIN 3 ILLIK FƏALIYYƏTINI MƏTBUATIN INKIŞAFI BAXIMINDAN MÜSBƏT DƏYƏRLƏNDIRIRLƏR

4.04.12 Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun yaradılmasından 3 il ötür. Dövlət başçısı İlham Əliyevin 3 aprel 2009-cu il tarixli sərəncamı ilə belə bir mühüm dövlət qurumunun yaradılması dövlət orqanları ilə kütləvi informasiya vasitələri arasında səmərəli əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi, kütləvi informasiya vasitələrinin iqtisadi müstəqilliyinin və jurnalistlərin peşəkarlığının artırılması, vətəndaş cəmiyyəti

“Mətbuatımızda Bütöv Azərbaycan mövzusunun işıqlandırılma miqyası və səviyyəsi qənaətbəxş deyil”

“XALQ CƏBHƏSİ” QƏZETİNİN BAŞ REDAKTORU ELÇİN MİRZƏBƏYLİNİN FİKRİNCƏ, PUBLİSİSTİKANIN BİR JANR KİMİ MÖVCUDLUĞU VƏ BU JANRIN AZƏRBAYCAN MODELİNİN İNKİŞAFI BÖYÜK ƏHƏMİYYƏT KƏSB EDİR

30.03.12 – “Xalq Cəbhəsi” qəzeti 2001-ci ildə yaradılıb, ilk yarandığı dövrdə mən burada sadəcə yazılarla çıxış etmişəm. Qəzetin ilk baş redaktoru isə indi APA-nın baş direktoru olan Vüsalə Mahirqızı olub. Qəzetin yaranma prosesində o iştirak edib və burada rəhbər kimi fəaliyyət göstərib. Məndən öncə də qəzetin iki ayrı baş redaktoru olub. Həmin şəxslər də hazırda bizim qəzetdə çalışırlar.

“Molla Nəsrəddin” jurnalı və dövri mətbuata münasibət məsələsi

28.03.12 XX əsrin ilk onilliklərində Azərbaycan dövri mətbuatı sahəsində çox mürəkkəb, qarma-qarışıq bir vəziyyət hökm sürürdü. Bu söz xüsusilə millətçi elita mətbuatına aiddir. “Həyat” və “Füyuzat”dan sonra bir tərəfdən qatı türk millətçiliyi cəbhəsi tutmuş “Yeni füyuzat” (1910-1911), “Şəlalə” (1913-1916) kimi qəzet və jurnallar, o biri tərəfdən də elita məfkurəsi ilə demokratik məfkurə arasında tərəddüd edən “Tərəqqi” (1908-1909), “Tazə həyat” (1907-1908), “İttifaq” (1908-1909) kimi qəzetlər

İnnovativ təşəbbüslər qəzetləri xilas edə bilmir

28.03.12

1 2 3
Geri   Yuxarı
Son xəbərlər
Yazarlar
Ən çox oxunan yazılar