Layihə

“Azərbaycan reallığında heç bir internet saytını qəzetə rəqib görmürəm”

ƏMƏKDAR JURNALİST NATİQ MƏMMƏDLİNİN SÖZLƏRİNƏ GÖRƏ, MÜASİR “KASPİ” ÖZ SƏLƏFİNİN ƏNƏNƏLƏRİNİ DAVAM ETDİRMƏYƏ, ÜMUMMİLLİ QƏZET PROFİLİ İLƏ FƏALİYYƏT GÖSTƏRMƏYƏ ÇALIŞIR

15.03.12 1881-ci ilin əvvəllərindən işıq üzü görən “Kaspi” qəzeti rus dilində nəşr olunan Azərbaycan mətbu orqanlarından biri idi, ilk baş redaktoru Kuzmin olub. “Əkinçi” qəzeti fəaliyyətini dayandırdıqdan sonra uzun illər ana dilli mətbuatın işıq üzü görməsində fasilə yaranmışdı, müəyyən qəzetlər az vaxtda çap olunsa da, davamlılığı olmamışdı. Bütövlükdə Azərbaycanın ictimai fikrini ifadə edən, Qafqaz müsəlmanlarının problemlərindən bəhs edən mətbu orqan yox idi. “Əkinçi”nin

“İndi dövlət qurumlarından informasiya almaq işi nisbətən asanlaşıb”

NURƏDDİN HEYDƏROV: “BÜTÜN İMKANLARIMIZI SƏFƏRBƏR EDİB RƏQABƏTƏ DAVAM GƏTİRMƏYƏ, İNFORMASİYA MƏKANINDA MÖVQEYİMİZİ QORUMAĞA, GÜCLƏNDİRMƏYƏ ÇALIŞIRIQ”

14.03.12 Azərbaycan ikinci dəfə dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra ölkəmizdə azad medianın yaranması və inkişafı ümummilli lider Heydər Əliyevin xalq qarşısındakı tarixi xidmətlərindəndir. Həyatını təmənnasız olaraq mənsub olduğu xalqa xidmətə həsr edən ulu öndər fəaliyyəti zamanı ölkədə fikir plüralizmi, söz və məlumat azadlığının bərqərar edilməsinə hər zaman xüsusi diqqət yetirib. Məhz ümummilli liderin siyasi iradəsi və böyük səyləri nəticəsində Azərbaycanda plüralizmi, söz və

Mətbuatda təhsil və məktəb mövzusu: “Azərbaycan müəllimi”nin fəaliyyət yoluna bir nəzər

14.03.12

Dəyişməz funksiyaların dəyişən texnologiyası

13.03.12

Hikmət Babaoğlu: “Qəzet mediasına meyl ənənəsi cəmiyyətdə hələ də davam edir”

“YENİ AZƏRBAYCAN” QƏZETİNİN BAŞ REDAKTORU BU FİKİRDƏDİR Kİ, MÜƏYYƏN CƏHƏTLƏRİNƏ GÖRƏ ÇAP MEDİASI ELEKTRON MEDİAYA UDUZURSA, ELEKTRON MEDİA DA BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNƏ GÖRƏ ÇAP MEDİASINDAN GERİ QALIR

8.03.12 Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) rəsmi mətbu orqanı olaraq qəzet 1993-cü ilin aprel ayında yaranıb. O dövrdə cəmiyyətin inkişafı üçün müxtəlif tələblər vardı, o tələblərdən biri də yeni siyasi sistemin qurulması idi. Təəssüf ki, totalitar rejimdən çıxmış bir cəmiyyətdə demokratik siyasi instutların formalaşması üçün təcrübə, demək olar ki, yox idi. Belə dövrdə müstəqil dövlətin inkişaf meyllərini, tendensiyalarını yaradacaq müxtəlif idarəetmə, insan hüquqları instutlarının və digər sosial-siyasi instutların yaranması özlüyündə yeni yaradılacaq cəmiyyətin strateji substratlarını təbliğ edəcək vasitəyə ehtiyac vardı. Heç şübhəsiz ki, o dövr üçün belə vasitə

1 2 3
Geri   Yuxarı
Son xəbərlər
Yazarlar
Ən çox oxunan yazılar